Sastra Sunda: LAWUNG DI BASISIR CIUJUNG

- Senin, 4 Oktober 2021 | 11:46 WIB
Ilustrasi carpon Lawung di Basisir Ciujung. (Heindry Kurniawan)
Ilustrasi carpon Lawung di Basisir Ciujung. (Heindry Kurniawan)

Ku: Ai Wawang

NGABEBENGKANG nyawang langit. Layung hibar di satukangeun gunung nu haliwu ku tinggolondrangna sora mesin pangancur batu. Sorana meupeuskeun kasimpé punclut jeung sabudeureunana.

Gunung nu salin jinis jadi pasir ipis ngajangjawing lir nu gering nangtung sanggeus pirang-pirang jasana babakti ngurug tambakan talaga nu ngampar éndah handapeun. Gunung batu nu bihari ngajungkiring tanggoh, kiwari kari nganti waktuna tilem, ilang jadi bagian tina lalakon rohaka tilemna lembur-lembur sabudeureunana.

Ilangna gunung nu jadi tumbal  pangwangunan. Jadi bagian tina sajarah ngamplangna talaga nu ngaremkeun réwuan héktar lahan pamukiman, lahan pasahawahan, kebon jeung leuweung disabudeureunana.  

Kuniang cengkat ngadon cinutrung, neuteup museur ka peuntas. Gunung Pareugreug nu jadi taméng bendungan. Enya, kapan sasat gunung Pareugreug téh pernahna di satukangeun situ. Bakal nahan lajuna cai, lamun seug pait-paitna tina sekénario Anu Maha Kawasa perkara uga Jatigedé bener-bener kajadian.

Panon ngulincer ka peuntas lebah sungapan talaga. Cai kiruh semu soklat. Sarah patulayah ngambang na beungeut cai. Katunggara talaga palebah girang mungguh pohara pikasusaheunana. Runtah nu palid ti girang, ngumpul nutupan beungeut cai. Lain kembang taraté nu ligar oyag-oyagan katebak angin na beungeut situ, tapi sarah palastik nu nyingray  kasuaykeun parahu pamayang. 

Sabenerna ieu patempatan lain lembur anu ngagelarkeun, tapi geus jadi pangancikan pangbalikan tempat bumetah satutas nandangan pirang-pirang katunggara. Numatak pohara hanjeluna, basa ieu lembur ditilemkeun demi jucungna proyék anu keur jumawa. Kaasih geus lebur mikahéman sarakan anu ngahirupan ngahuripan ku asih-Na.

Kamari maca dina surat kabar, cenah bendungan teu dicaian nepi ka titik maksimal dina dua ratus genep puluh méter ‘di atas permukaan laut’ téh, alatan pangwangunana anu tacan sampurna. Hal ieu némbongkeun kahéngkéran pangwangunan anu teu dirarancang kalayan asak. Nepi ka aya jalan cai anu diurug jeung ditutup deui. Ahirna pagawéan dituluykeun satutas cai dibendung. Hal ieu pohara lalaworana, kumaha lamun aya kajadian anu teu dipiharep ka hareupna.

Kasaksén ogé ku sorangan, kumaha tingkocéakna jalma, nalika cai geus naék ngeleb pilemburan, ari panundung jeung rélokasi warga tacan anggeus. Atuh matak pugag lumampah saréréa. Éta ngan salahsahijina masalah anu tumiba, di antara loba masalah anu can katutaskeun nepi ka kiwari.

Halaman:

Editor: Dudung Ridwan

Sumber: redaksi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Sastra Sunda: LAWUNG DI BASISIR CIUJUNG

Senin, 4 Oktober 2021 | 11:46 WIB

Lapas Purwakarta Panen Raya Sayuran Hidroponik

Kamis, 30 September 2021 | 16:59 WIB

Bumdes Subang Katalisator Pembayaran Pajak

Jumat, 13 Agustus 2021 | 14:14 WIB

Curhat PKL di Purwakarta Setelah PPKM Diperpanjang

Rabu, 4 Agustus 2021 | 17:59 WIB
X